Kommunen

Simon Waern, kommunalråd

Simon Waern är vårt kommunalråd i opposition tillika kommunstyrelsens vice ordförande. Waern är också gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Simon är ett av Sveriges yngsta kommunalråd, och samtidigt en mycket rutinerad politiker. Han har många förtroendeuppdrag bakom sig och har sedan 2018 agerat gruppledare och vice ordförande för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen.

Han har utanför politiken ett starkt engagemang i byggnadshistoriska frågor och syns ofta i olika historiska sammanhang i Alingsås, bl.a. i sitt engagemang inom Alingsås Hembygdsförening.

Våra gruppledare

Barn & ungdomsnämnden

Anton César

Vice ordförande

Kultur & Utbildningsnämnden

Rebecka Gustin

Vice ordförande

Miljöskyddsnämnden

Camilla Stensson

Vice ordförande

Överförmyndarnämnden

Lennart Allbro

Samhällsbyggnadsnämnden

Leif Hansson

Vice ordförande

Valnämnden

Birgitta Carlsson

Vård & omsorgsnämnden

Birgit Börjesson

Vice ordförande

facebook Twitter Email