Vår politik

”Socialdemokraterna är partiet som sätter det gemensammas bästa främst. Målet med vår politik är att ge alla människor tillgång till det goda livet och det trygga samhället. Oavsett var i livet man befinner sig eller var i kommunen man bor ska man ges rätt till ett gott och tryggt liv.

Vi är övertygade om att samhället är starkare när vi håller ihop och arbetar framåt gemensamt. Vi vill att Alingsås ska vara en trygg och vacker småstad där alla människor, föreningar och företag tillåts växa tillsammans.”

Ur Socialdemokraterna i Alingsås budgetförslag för 2020-2022

Vi socialdemokrater vill se ett starkt samhälle. Ett starkt samhälle byggt på gemenskap, där vi tillsammans tar ansvar för varandra och för det vi har gemensamt. Ett samhälle där vi krokar arm, hjälps åt, och ger varandra möjligheten att leva ett gott, tryggt och meningsfullt liv. Ett samhälle där du i första hand betraktas som medborgare, snarare än kund, och där ord som rättvisa och trygghet alltid väger tyngre än ord som vinst och konkurrens. Ett samhälle där det gemensammas bästa alltid ges företräde.

Denna tro på det starka samhället och det gemensammas bästa präglar också vår politik för Alingsås. Vi socialdemokrater vill se ett starkt och tryggt lokalsamhälle och det förutsätter också en stark kommun. Vi har en bred och sammanhållen politik för hela Alingsås – som kommunens största parti är det en självklarhet. Vår politik handlar just om att göra Alingsås starkare – på alla plan!

Vår grundsyn
Vi vill se en kommun som alltid sätter tryggheten främst, vid varje tillfälle är rättvis och pålitlig, ständigt har höga ambitioner och inte minst har en ordentlig och långsiktig kontroll över vår gemensamma, skattefinansierade välfärd. Denna politik står i tvär kontrast till den borgerliga, kortsiktiga låt-gå-politik som vi idag ser – på såväl nationell, regional och lokal nivå – med kostsamma privatiseringar, riskfyllda marknadsexperiment och ohämmad vinstjakt på bred front. Vi står för något helt annat!

Våra förslag
Vill ni läsa mer om vår socialdemokratiska politik för Alingsås? Ta en titt på dokumenten nedan! Ni finner, utöver 2018 års valmanifest, även de skuggbudgetar vi lagt i kommunfullmäktige under denna mandatperiod. I Alingsås befinner vi oss i opposition. Våra skuggbudgetar är därför betydelsefulla verktyg för oss att föra ut vår oppositionspolitik och samtidigt presentera ett sammanhållet, socialdemokratiskt alternativ till den styrande Alliansens förslag. I våra budgetförslag kan ni läsa om hur vi socialdemokrater vill styra Alingsås kommun – vilken långsiktig viljeinriktning vi slår fast, vilka målsättningar vi har och vilka prioriteringar vi gör.

Som kommunens största parti har vi också ett stort ansvar gentemot våra väljare att försöka göra verklighet av så mycket av vår politik som möjligt – även om vi inte sitter vid makten. Därför lägger vi motioner – dvs. förslag – i kommunfullmäktige. Att lägga motioner är en av våra främsta metoder för att i praktiken påverka den lokala politiken. Vi är Alingsåspolitikens i särklass flitigaste motionärer och nedan finner ni de motioner vi hittilldags lämnat in till kommunfullmäktige.

Valmanifest 2018

S budgetförslag 2020-2022

S i VGR, budgetförslag 2021

Här finns även Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionens budgetförslag, som läggs fram och debatteras i (ett digitalt) Regionfullmäktige den 30/11 – 1/12 2020.

facebook Twitter Email