Riksdagen

Joakim Järrebring, riksdagsledamot

Joakim Järrebring representerar sedan valet 2018 socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Joakim som har sina rötter på sin fars sida i Alingsås flyttade själv till staden 2005.

Innan han fick förtroendet som riksdagsledamot har han hunnit ha ett antal olika politiska uppdrag i partiet och i kommunen, bland annat som oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande.

I riksdagen delar han länsbänken med Kenneth G Forslund från Kungälv och vår distriktsordförande Aylin Fazelian från Mölndal.

Joakim är ledamot av riksdagens civilutskott och har ansvar för bland annat; Bostadsförsörjningsfrågor, fastighetsrätts- och äganderättsfrågor.

Han är också sammankallande i den socialdemokratiska riksdagsgruppens digitaliseringsnätverk.

facebook Twitter Email