Regionen

Sebastian Aronsson,
Ledamot Regionfullmäktige, Kulturnämnden
Vice ordf. Styrelsen för Habilitering & Hälsa

ledamot regionfullmäktige, Kulturnämnden
vice ordf. Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Sebastian är en av våra företrädare i regionpolitiken. Där är han genom sina nämndsuppdrag inblandad i både hälso- och sjukvårdsfrågor och kulturpolitiken. Genom platsen i regionfullmäktige är han också vår ende personvalda representant från valdistriktet.

facebook Twitter Email