Vår styrelse

Anton César, ordförande

Anton César, ordförande
Camilla Stensson, vice ordförande
Anders Strömqvist, kassör
Anders Strandberg
Annika Olofsson
Roger Andersson, facklig ledare
Leif Hansson
Anita Hedén Unosson
Lennart Pettersson, sekreterare

Ersättare:
Sebastian Aronsson, studieorganisatör
Angelika Wais
Irene Jonsson
Anders Juhlin, medlemsansvarig

facebook Twitter Email