Våra företrädare

Simon Waern, kommunalråd

Simon Waern är vårt kommunalråd i opposition tillika kommunstyrelsens vice ordförande. Waern är också gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Joakim Järrebring, riksdagsledamot

Joakim Järrebring representerar sedan valet 2018 socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Joakim som har sina rötter på sin fars sida i Alingsås flyttade själv till staden 2005.

Innan han fick förtroendet som riksdagsledamot har han hunnit ha ett antal olika politiska uppdrag i partiet och i kommunen, bland annat som oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande.

I riksdagen delar han länsbänken med förste vice talman Kenneth G Forslund från Kungälv och vår distriktsordförande Aylin Nouri från Mölndal.

Joakim är ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott och har ansvar för bland annat; Jordbruks-, skogsbruks-, fiske-, och miljövårdsfrågor.

Han är också sammankallande i den socialdemokratiska riksdagsgruppens digitaliseringsnätverk.

Sebastian Aronsson

Sebastian Aronsson,
Ledamot Regionfullmäktige, Kulturnämnden
Vice ordf. Styrelsen för Habilitering & Hälsa

ledamot regionfullmäktige, Kulturnämnden
vice ordf. Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Sebastian är en av våra företrädare i regionpolitiken. Där är han genom sina nämndsuppdrag inblandad i både hälso- och sjukvårdsfrågor och kulturpolitiken. Genom platsen i regionfullmäktige är han också vår ende personvalda representant från valdistriktet.

facebook Twitter Email