Vår politik

Socialdemokraterna går i opposition – men säkrar socialdemokratisk politik!

I en överenskommelse med M,KD och L tar vi ansvar och ser till att kommunen kan styras i en osäker tid. Vi säkerställer därmed att välfärden får en tillräcklig finansiering och att det är stopp för privatiseringar och utförsäljningar.

Med valresultatet klart och efter en tids förhandlingar står det klart att Socialdemokraterna fortsätter i opposition i Alingsås kommun. vi tolererar ett minoritetsstyre bestående av M, KD och L mot en överenskommelse där vi försäkrar oss om att stora delar av den politik vi gick till val på, blir verklighet!

Läs mer

Valmanifest 2022

Socialdemokraternas Valmanifest 2022

Nu kan ni läsa vårt valmanifest! I 30 punkter fördelat på tre områden presenterar vi förslag som vi är övertygade om kommer göra Alingsås bättre! Nu ska vi bara ut på gator och torg och berätta för alingsåsarna hur viktigt det är att de röstar för ett bättre, mer socialdemokratiskt Alingsås, där välfärden sätts främst,…

Läs mer

Vi lägger fram vårt budgetförslag

Socialdemokraterna i Alingsås lägger fram sitt budgetförslag. Vi vill frigöra mer pengar till välfärden.

I måndags lade vi vårt socialdemokratiska budgetförslag på kommunstyrelsens bord. Fokus i vår budget ligger på att genom skärpta politiska prioriteringar stärka välfärden, skapa mer meningsfull offentlig verksamhet och öka vår rådighet över kommunens utveckling.

Läs mer

En så oerhört viktig satsning på våra barn!

Annika Strandhäll berättar om de avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 som regeringen införde under förra mandatperioden.

Jag minns mina sommarlov med värme. De där oöverstigligt långa veckorna som sträckte sig från juni till augusti. Vi hade det inte särskilt väl förspänt, tvärtom. Min mamma var ensamstående och ibland var det tufft. Vi fick vända på slantarna och i stället för att åka till sommarställen på Bohuskusten, så stannade vi höghusungar kvar…

Läs mer

Vi går från ord till handling när det gäller tillskapandet av fler hyresrätter

När det väl gäller, då blottas de ideologiska skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Alliansen. Läs gärna Socialdemokraterna i kommunstyrelsens protokollsanteckning i sin helhet här

”Protokollsanteckning från Socialdemokraterna gällande ärende 13. Försäljning av tomter i Skår Behovet av fler hyresrätter i Alingsås är välkänt. Allt oftare lyfts också i den politiska debatten från olika håll vikten av mer socialt hållbara bostadsområden och stadsdelar där upplåtelseformerna är varierade. Det pratas inte minst om behovet av och det önskvärda i att i…

Läs mer
facebook Twitter Email