Vi lägger fram vårt budgetförslag

Socialdemokraterna i Alingsås lägger fram sitt budgetförslag. Vi vill frigöra mer pengar till välfärden.

I måndags lade vi vårt socialdemokratiska budgetförslag på kommunstyrelsens bord. Fokus i vår budget ligger på att genom skärpta politiska prioriteringar stärka välfärden, skapa mer meningsfull offentlig verksamhet och öka vår rådighet över kommunens utveckling.

Här kommer ett litet (!) axplock av de satsningar och åtgärder som återfinns i förslaget:

 • Full kompensation till verksamheterna för volymökningar (90 miljoner de kommande tre åren)
 • Full uppräkning till verksamheterna för kostnadsökningar (Över 50 miljoner bara 2022)
 • Omriktning av resurser från administration och byråkrati till välfärd och mer meningsfull verksamhet
 • Avskaffande av delade turer och lönelyft för kvinnodominerade välfärdsyrken inom planperioden
 • Återkommunalisering av verksamhet idag utlagd på entreprenad och skärpt tillsyn av privata aktörer inom den kommunala välfärden
 • Satsning på ökad närproducerat kost inom kommunens verksamheter
 • Permanentad sommarjobbssatsning (minst 200 jobb varje sommar)
 • Permanent satsning på föräldrastödsverksamhet
 • Förstärkning av kommunens arbetsmarknadsinsatser
 • Ökad busstrafik till Sollebrunn och Ingared helgkvällar
 • Utvecklingsplaner för samtliga landsbygdstätorter med fokus på ökad service och småhusbyggande
 • Förbättrad skötsel av kommunens grönområden
 • En mer effektiv lokalplanering
 • Ett samlat grepp kring kommunens förebyggande arbete
 • Stadsdelslyft för våra flerbostadshusområden
  ———————————————————————–
  Ni kan läsa mer om vårt socialdemokratiska budgetförslag i Alingsås tidnings artikel:

https://www.alingsastidning.se/nyheter/alingsås/oppositionens-skuggbudget-vill-frigöra-fler-miljoner-till-välfärden-1.57424835?fbclid=IwAR0qkRA61gQjGcTzOVlBp1wrxKPjV4VokM2ujv5whrLfvhcYG3-PPiegZ9c

facebook Twitter Email