Vi blir fler!

Det är mycket glädjande att vi startar året med många nytillkomna medlemmar!

Det verkar som om 2020 med allt vad året innebar också fått effekter i ett ökat politiskt engagemang – något som vi verkligen välkomnar! För det är med en stor uppslutning bakom våra frågor och värderingar, vi tillsammans kan åstadkomma förändring och förbättring.

Redan nu på torsdag har vi medlemsmöte och vi hoppas då att så många som möjligt av både gamla och nya medlemmar kan vara med – vid skärmen!

facebook Twitter Email