Vi går från ord till handling när det gäller tillskapandet av fler hyresrätter

När det väl gäller, då blottas de ideologiska skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Alliansen. Läs gärna Socialdemokraterna i kommunstyrelsens protokollsanteckning i sin helhet här

”Protokollsanteckning från Socialdemokraterna gällande ärende 13. Försäljning av tomter i Skår

Behovet av fler hyresrätter i Alingsås är välkänt. Allt oftare lyfts också i den politiska debatten från olika håll vikten av mer socialt hållbara bostadsområden och stadsdelar där upplåtelseformerna är varierade. Det pratas inte minst om behovet av och det önskvärda i att i hyresrättsdominerade områden aktivt stimulera en ökad mångfald av upplåtelseformer och då inte minst bostadsrätter.

Dessvärre pratas det sällan om det motsatta; att i områden som idag är ensidigt dominerade av småhus och större villor, så som just Skår, aktivt verka för mer blandning genom att tillföra andra upplåtelseformer.

När kommunen säljer mark, har kommunen alltid möjlighet att direkt styra upplåtelseform för bostäderna där hyresrätt, bostadsrätt eller eget ägande är alternativ. Att aktivt välja att inte utnyttja den möjligheten är mot ovanstående bakgrund minst sagt uppseendeväckande.

Flera borgerliga partier, inte minst Centerpartiet, har otaliga gånger i olika sammanhang propagerat för fler hyresrätter. Men det är uppenbart så att när det väl kommer till kritan och kommunen har möjlighet att diktera villkoren och ta ansvar för tillskapandet av fler hyresrätter och mer social hållbarhet, väljer man istället att ta ett steg tillbaka och helt låta marknadens aktörer diktera villkoren.”

facebook Twitter Email