(S) vill minska matsvinnet!

Upp till en fjärdedel av den mat som serveras i kommunens grundskolor slängs. Det är inte hållbart! Skänk den överblivna maten till frivilligorganisationer istället!

Socialdemokraterna vill minska matsvinnet i Alingsås. Därför har vi lagt som förslag i barn- och i ungdomsnämnden att kommunen ska tillsammans med den privata leverantören hitta sätt att ta vara på överbliven mat. Antingen skänka överbliven mat till frivilligorganisationer för hjälpinsatser till behövande eller finna sätt att sälja matportioner till allmänheten. 

Det sunda förnuftet säger att vi inte ska slänga färsk, näringsrik och fullt ätlig mat. Matsvinnet i Alingsås är till största del så kallat kantinsvinn, alltså fulla kantiner med mat som inte ätits upp vid dagens slut. Att slänga denna mat i soporna är miljömässigt fel. Ett av de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030 är att matsvinnet ska minska med 50% till år 2030. För att nå dit och rädda klimatet måste vi göra något nu! 

Vi tycker även att det är moraliskt fel att slänga tillagad mat när vi vet att så många svälter i världen. Matsvinnet måste minska och vi hoppas därför finna lokala lösningar i Alingsås.

facebook Twitter Email