Viktigt att lyfta frågan om nattakuten i Alingsås

Idag skriver vi i Alingsås Tidning om hur vi ser på frågan om en nattöppen akutmottagning vid Alingsås lasarett.

Just nu är det av förklarliga skäl annat att tänka på då inget är som vanligt – varken i samhället och särkilt inte inom sjukvården. Denna insändare skrevs och skickades in innan läget med Covid-19 utvecklats till den krissituation som nu råder. 

Men det kommer att komma en tid efter detta, och vi hoppas att frågan om en nattöppen akut kan fortsätta debatteras då. För det är viktigt och bra att frågan lyfts fram!

Vår insändare ang debatten om nattakuten

facebook Twitter Email