Framtidsrådslag S2025

Ikväll medverkade många av våra medlemmar i ett framtidsrådslag med sikte på framtidens politik. Vi talade om rätt och plikt. Vilka brister finns i samhället och vilka lösningar vill vi se? Vilka frågor talas om på arbetsplatser, bland grannar och släktingar? Några av de frågor våra medlemmar tycker är viktigast: – Förbättra äldreomsorgen! – Pensioner…

Läs mer

FÖRINTELSENS MINNESDAG

Idag den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är det 76 år sedan. Det brukar sägas att demokratin behöver erövras varje dag. Ett sätt är att bevara minnet av de fruktansvärda konsekvenser när antidemokratiska…

Läs mer

(S) vill minska matsvinnet!

Upp till en fjärdedel av den mat som serveras i kommunens grundskolor slängs. Det är inte hållbart! Skänk den överblivna maten till frivilligorganisationer istället! Socialdemokraterna vill minska matsvinnet i Alingsås. Därför har vi lagt som förslag i barn- och i ungdomsnämnden att kommunen ska tillsammans med den privata leverantören hitta sätt att ta vara på…

Läs mer

Vi blir fler!

Det är mycket glädjande att vi startar året med många nytillkomna medlemmar!

Det verkar som om 2020 med allt vad året innebar också fått effekter i ett ökat politiskt engagemang – något som vi verkligen välkomnar! För det är med en stor uppslutning bakom våra frågor och värderingar, vi tillsammans kan åstadkomma förändring och förbättring. Redan nu på torsdag har vi medlemsmöte och vi hoppas då att…

Läs mer
facebook Twitter Email