Viktigt att lyfta frågan om nattakuten i Alingsås

Idag skriver vi i Alingsås Tidning om hur vi ser på frågan om en nattöppen akutmottagning vid Alingsås lasarett. Just nu är det av förklarliga skäl annat att tänka på då inget är som vanligt – varken i samhället och särkilt inte inom sjukvården. Denna insändare skrevs och skickades in innan läget med Covid-19 utvecklats…

Läs mer

En så oerhört viktig satsning på våra barn!

Annika Strandhäll berättar om de avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 som regeringen införde under förra mandatperioden.

Jag minns mina sommarlov med värme. De där oöverstigligt långa veckorna som sträckte sig från juni till augusti. Vi hade det inte särskilt väl förspänt, tvärtom. Min mamma var ensamstående och ibland var det tufft. Vi fick vända på slantarna och i stället för att åka till sommarställen på Bohuskusten, så stannade vi höghusungar kvar…

Läs mer

Vi går från ord till handling när det gäller tillskapandet av fler hyresrätter

När det väl gäller, då blottas de ideologiska skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Alliansen. Läs gärna Socialdemokraterna i kommunstyrelsens protokollsanteckning i sin helhet här

”Protokollsanteckning från Socialdemokraterna gällande ärende 13. Försäljning av tomter i Skår Behovet av fler hyresrätter i Alingsås är välkänt. Allt oftare lyfts också i den politiska debatten från olika håll vikten av mer socialt hållbara bostadsområden och stadsdelar där upplåtelseformerna är varierade. Det pratas inte minst om behovet av och det önskvärda i att i…

Läs mer
facebook Twitter Email