Framtidsrådslag S2025

Ikväll medverkade många av våra medlemmar i ett framtidsrådslag med sikte på framtidens politik. Vi talade om rätt och plikt. Vilka brister finns i samhället och vilka lösningar vill vi se? Vilka frågor talas om på arbetsplatser, bland grannar och släktingar? Några av de frågor våra medlemmar tycker är viktigast: – Förbättra äldreomsorgen! – Pensioner…

Läs mer

FÖRINTELSENS MINNESDAG

Idag den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är det 76 år sedan. Det brukar sägas att demokratin behöver erövras varje dag. Ett sätt är att bevara minnet av de fruktansvärda konsekvenser när antidemokratiska…

Läs mer

(S) vill minska matsvinnet!

Upp till en fjärdedel av den mat som serveras i kommunens grundskolor slängs. Det är inte hållbart! Skänk den överblivna maten till frivilligorganisationer istället! Socialdemokraterna vill minska matsvinnet i Alingsås. Därför har vi lagt som förslag i barn- och i ungdomsnämnden att kommunen ska tillsammans med den privata leverantören hitta sätt att ta vara på…

Läs mer

Vi blir fler!

Det är mycket glädjande att vi startar året med många nytillkomna medlemmar!

Det verkar som om 2020 med allt vad året innebar också fått effekter i ett ökat politiskt engagemang – något som vi verkligen välkomnar! För det är med en stor uppslutning bakom våra frågor och värderingar, vi tillsammans kan åstadkomma förändring och förbättring. Redan nu på torsdag har vi medlemsmöte och vi hoppas då att…

Läs mer

Julhälsning från Socialdemokraterna i Alingsås

Julen är äntligen här och nu när detta märkliga år börjar lida mot sitt slut ställer vi vårt hopp till att nästa år faktiskt blir bättre än corona-året 2020.

Nyheten om att det äntligen kommit ett vaccin och att samtliga svenskar ska bli vaccinerade kostnadsfritt innebär en viss vändning som gör att vi kan fortsätta hålla i och hålla ut. Vi ska följa restriktionerna med hänsyn till våra nära och kära och för grannen eller de medmänniskor vi träffar i affären. Men vi ska…

Läs mer

Julhälsning från Socialdemokraterna i Alingsås

Julen är äntligen här och nu när detta märkliga år börjar lida mot sitt slut ställer vi vårt hopp till att nästa år faktiskt blir bättre än corona-året 2020.

Nyheten om att det äntligen kommit ett vaccin och att samtliga svenskar ska bli vaccinerade kostnadsfritt innebär en viss vändning som gör att vi kan fortsätta hålla i och hålla ut. Vi ska följa restriktionerna med hänsyn till våra nära och kära och för grannen eller de medmänniskor vi träffar i affären. Men vi ska…

Läs mer

(S) vill satsa på regionens patienter och vårdpersonal

Vi socialdemokrater lägger över 800 miljoner kronor till höjda grundlöner i vår budget. Vi ger därutöver vården ekonomiska möjligheter att klara av de höjda kostnader som väntar och löneökningar som avtalats centralt. Så inleder vi den debattartikel som Alingsås Tidning idag publicerar, där regionråd Janette Olsson tillsammans med två av Alingsås regionpolitiska representanter; Sebastian Aronsson…

Läs mer

Socialdemokraternas regionbudget – förklarad

Läs mer

Bättre arbetsmiljö i skolan!

Vi socialdemokrater i barn- och ungdomsnämnden känner oss oroade över den negativa utveckling vi ser gällande arbetsmiljön för våra medarbetare. Framför allt rörande den hårda arbetsbelastningen, brist på möjligheter för återhämtning och ökande sjukrivningar.

Under den rådande pandemin har personal inom välfärdsyrken fått kämpa hårt – det gäller våra medarbetare på förskolor, i grundskolan och fritidshem. Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter är det extra bekymmersamt att utgångsläget var tufft redan innan pandemin. Pandemin gör att korttidssjukskrivningarna ökar, vilket är naturligt eftersom medarbetare måste stanna hemma vid symtom, men det…

Läs mer

Socialdemokraterna stoppar LOV-reformen inom äldreomsorgen!

Efter ett ihärdigt och konstruktivt debatterande och politiskt manövrerande, lett av vårt kommunalråd Simon Waern, kan vi konstatera att Alliansen inte går vidare med den planerade LOV-reformen. Detta är en seger för den socialdemokratiska politiken och ger bättre möjligheter att förbättra och utveckla vår kommunalt drivna äldreomsorg.

Mer går att läsa i Alingsås Tidning: https://www.alingsastidning.se/nyheter/alingsås/waern-s-välkomnar-alliansens-positionsförflyttning-1.33690033?fbclid=IwAR1qJRVnHBy5aJO4VlMvBooRVjevr4hQhu__eIuRVXAzn1fMb2KfL3fIa44

Läs mer
facebook Twitter Email